Regulamin dla strony internetowej Ośrodka Psychologicznego "Cicha Łąka"

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej Ośrodka Psychologicznego "Cicha Łąka" (dalej: Strona) prowadzonej przez Administratora: Małgorzata Kwiecińska-Więcek Psychoterapia i Wspieranie Rozwoju (dalej: Administrator).
 2. Korzystanie ze Strony jest dobrowolne i równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§2. Dane kontaktowe

 1. Dane kontaktowe Ośrodka Psychologicznego "Cicha Łąka" oraz Administratora dostępne są na Stronie.
 2. Klient może skontaktować się z Ośrodkiem Psychologicznym "Cicha Łąka" lub Administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub podanych danych kontaktowych.

§3. Warunki korzystania ze Strony

 1. Strona oraz jej treści są chronione prawem autorskim i nie mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych bez zgody Administratora.
 2. Zabronione jest udostępnianie treści Strony bez zgody Administratora.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian na Stronie bez wcześniejszego powiadomienia.

§4. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator gwarantuje ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz polityką prywatności dostępną na Stronie.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane są wyłącznie w celu świadczenia usług psychologicznych oraz kontaktu z Klientami.
 3. Klienci mają prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

§5. Reklamacje

 1. Klient ma prawo składać reklamacje dotyczące świadczonych usług poprzez formularz kontaktowy dostępny na Stronie.
 2. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.

§6. Metody płatności

 1. Dostępne są następujące formy płatności za zamówienie: przelew tradycyjny, płatności online.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest serwis Przelewy24
 3. Do płatności online zalicza się szybki przelew internetowy, BLIK oraz opłatę za pomocą karty płatniczej/kredytowej.
 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
 5. Realizacja zamówienia następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności na koncie operatora - Przelewy24.
 6. W przypadku płatności z użyciem karty płatnicznej czas realizacji następuje bezpośrednio po zaksięgowaniu środków.
 7. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem, dokonywane na anglojęzycznej wersji sklepu, przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

§7. Rezerwacje i anulowanie rezerwacji

 1. Rezerwacje usług, realizowanych przez specjalistów współpracujących z firmą Małgorzata Kwiecińska Psychoterapia i Wspieranie Rozwoju, mogą być dokonywane telefonicznie lub mailowo.
 2. Wszystkie rezerwacje usług realizowanych w formie online wymagają przedpłaty całości kosztów usługi. Rezerwacje usług realizowanych w gabinecie mogą być opłacone przed wizytą lub na miejscu w gabinecie.
 3. Rezerwacje dokonywane przez klienta mogą być zmieniane oraz anulowane przez klienta najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem wizyty. W przypadku usług odwołanych z wyprzedzeniem co najmniej 24 godzinnym klient otrzyma zwrot całości poniesionych kosztów usługi. Nieobecność klienta na wizycie lub odwołanie jej w późniejszym terminie skutkuje utratą poniesionych kosztów.

§8. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie spory wynikłe z korzystania ze Strony będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Firmy.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o których będzie informować Klientów na Stronie.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania na Stronie.